Reciclatge

Que és reciclar?

Reciclar és el procés mitjançant el qual utilitzem novament i per a altres fins els residus que generem. Reciclant es poden recuperar la majoria de les matèries primeres dels productes elaborats com embolcalls de paper, plàstic o vidre. El reciclatge permet utilitzar el que consideràvem fem i transformar-lo en nous materials útils. Cuidar el medi ambient està a les teues mans!

Per què reciclem?

La forma de vida actual dins d’una societat industrial com la nostra, fa que cada dia es generen grans quantitats de residus en les ciutats i pobles. Aquests residus poden provenir de diferents fonts: orgànics, restos de poda, escombres, residus industrials, domèstics o agrícoles, envasos, llaunes, vidres, voluminosos, etc. Al reciclar contribuïm a recuperar matèries primeres de la natura i estalviem també gran quantitat d’energia cuidant del medi ambient. Recicla per a un planeta sostenible!

Aprèn a reciclar: on abocar cada residu

La nostra cadena de reciclatge comença a casa. Per això hem d’aprendre a identificar els diferents materials per a separar cada residu en el seu contenidor corresponent per a després dipositar-los fàcilment dins dels múltiples contenidors de reciclatge que hi ha a la teua ciutat.

Normes d’us dels contenidors

CONTENIDOR MARRÓ

Orgànic

El contenidor marró està destinat als residus orgànics, és a dir, a aquells restos de matèria vegetal o animal que es biodegraden, els restos dels nostres aliments.

Que s’enten per residu orgànic?

 • Tots els restos de menjar: carns, peixos, mariscs, verdures, fruites, etc. Incloent els ossos i les pells.
 • Closques d’ou, de mariscs, de fruites i vegetals.
 • Bosses d’infusions.
 • Pòsits i filtres de cafè.
 • Taps de suro.
 • Tovallons i paper de cuina tacats de menjar o residus com l’oli.

Que no puc dipositar al contenidor marró?

 • Excrements d’animals.
 • Bolquers i productes d’higiene femenina.
 • Pols i residus d’agranar o aspirar.
 • Cabells.
 • Burilles de cigar.

És important tenir en compte que quan dipositem els residus orgànics al contenidor marró hem de de fer-ho amb una bossa biodegradable especifica per a quest contenidor.

CONTENIDOR GRIS

Resta

El contenidor GRIS està destinat als residus anomenats “fracción resto”, és a dir, aquells residus procedents de fem domèstic que no tenen cabuda en altres dels contenidors de reciclatge de la via pública.

Que no puc dipositar al contenidor Gris?

A més de tots els residus que tenen cabuda en qualsevol altre contenidor de reciclatge (marró, verd, groc i blau), tampoc poden dipositar-se el següents residus:

 • Oli de cuina.
 • Cendres, líquids tòxics o inflamables.
 • Bombetes, cables, xicotets electrodomèstics
 • Claus, filferros, claus, cristalls, penjadors.
 • Neumàtics, recanvis i bateries de cotxe.
 • Qualsevol altre residu que no tinga origen orgànic o residu catalogat com perillós.

Aquest tipus de residus hauran de portar-se als Puntos Limpios existents en la ciutat.

CONTENIDOR BLAU

Paper

El contenidor blau està destinat als envasos de paper i cartó. Diaris, fulles, sobres, caixes de cartó, envasos de cartó, tubs de paper higiènic o tovallons de cuina son alguns dels exemples dels residus que poden dipositar-se a aquest contenidor.

A l’hora de dipositar paper o cartó al contenidor blau, és important doblegar o tallar bé els papers o cartons per a que ocupen el menor espai i mai hem de deixar una caixa de cartó fora del contenidor.

Que no puc dipositar al contenidor Blau?

 • Paper tacat de greixos o altres residus
 • Paper plastificat, encerat o parafinat, adhesiu o amb restes de pegament, paper autocopiatiu o paper de carbó, de fax o fotogràfic.
 • Mocadors, tovalloles de paper, bolquers i productes d’higiene femenina usats.
 • Briks o bosses de plàstics, plats i gots d’usar i tirar, safates de suro blanc.

CONTENIDOR VERD

Vidre

El contenidor verd està destinar als envasos de vidre. És interesant saber que el vidre i el cristall no son la mateixa cosa. Bastarà amb tenir en compte que els envasos per a alimentació, botelles de vi, cerveses, refrescos i pots d’alimentació, son sempre de vidre. Recorda que la bossa de plàstic en la que portes els residus de vidre al contenidor verd, ha d’abocar-se després al contenidor groc.

Que no puc dipositar al contenidor Verd?

 • Tapes, taps i polvoritzadors dels envasos dipositats /metall, plàstic, suro).
 • Vidre pla (finestres, llunes de cotxe, espills(, vidres de pantalles (televisors, ordinadors, etc.)
 • Gots, copes, cristalleries de taula (contenen òxid de plom), vaixelles, ceràmiques, porcellanes, rajoles i pedres.
 • Vidres decorats, vidres opacs.
 • Vidres de farmàcia (flascons de medicaments, injeccions, etc.).
 • Vidres de lents i microscopis.

CONTENIDOR GROC

Envasos

El contenidor groc està destinat als envasos de plàstic, llaunes o envasos tipus brik. Les botelles de plàstic d’aigua, refrescos, sucs, oli, envasos de iogurt, mantega, safates de suro blanc, pots de gel, xampú, cremes, bosses de plàstic, briks de llet, vi i també envasos metàl·lics com llaunes de begudes, pots de conservera o paper alumini son alguns dels residus que pots dipositar a aquest contenidor.

És important que xafes els teus envasos abans de ficar-los al contenidor per a que ocupen el menor espai, d’aquesta manera aprofitem al màxim la capacitat del contenidor doblegant la quantitat de residus.

Que no puc ficar al contenidor Groc?

 • Envasos de vidre, cartó, periòdics, revistes, joguets de plàstic, biberons, guants de goma, utensilis de cuina, xicotets electrodomèstics, caixes de fruita, poals de plàstic, etc.
 • Qualsevol objecte de plàstic que no siga un envàs o part d’un embalatge.

NORMAS DE USO DE LOS CONTENEDORES

És important respectar les normes d’us dels contenidors així com l’horari de dipòsit.

Quan aparques el teu vehicle prop d’un contenidor, vigila que no el desplaces del seu lloc.

Les bosses tenen que deixar-se sempre dins del contenidor i deuen estar ben tancades per a evitar vessar els residus dins. Quan diposites la teua bossa al seu interior, assegura’t que la tapa estiga totalment tancada.

Recorda que està prohibit dipositar cendres encara enceses als contenidors.

Respectar els horaris de dipòsit de residus és important per a millorar el servei de recollida de residus i per tant la neteja de la ciutat.